CAMPUS TOUR


DATE MONTH YEAR DEPT NAME INCHARGE ROUTE & LOCATION
6 Feb. to 9 Feb.2008 Geography Prin.V.N. Bhuse
Mr. V.S. Shirsath
Mr. D.K. Mogal
Mr. K . Bodake
Bankar Madam
K. Nagar To Lonavala – Shreevardhan – Pali – Mahad – Harihareshwar – Dighi  - Raigad – Shivthar gorge – Janjira – Dive Aghar – Alibag – K.Nagar .
January 2009 – 2010 Micro-Biology , Botany R.S. Mohod
M.M. Rayate
Tapowan – ( Water purification Plant ) Indira Nagar –  (Tissue Culture Plant )
January 2011 - 2012 Micro-Biology , Botany Zoology. S . E. Boraste
R.S. Mohod
M.M. Rayate
Tapowan – ( Water purification Plant ) Ozar – Mig – ( Sura Winery )
January 2012-2013 Micro-Biology , Botany Zoology. S . E. Boraste
R.S. Mohod
M.M. Rayate
Indira Nagar –  (Tissue Culture Plant ) Nandurmadhyameshwar – ( Water purification Plant )
24 Feb. To 26 Feb. 2012- 2013 Geography Prin. V. S. Shirsath
M. S. Holkar
S .R. Pawde
K. Nagar To Alibag – Revdanda Port – Murud – Janjira – Kashid Beach – K . Nagar.